Dobro došli na sajt Centra za kulturu,sport i turizam opštine Beočin!

Ovde u centru Beočina, kultura se dešava. Ovaj prostor živi 365 dana godišnje i to celog dana.

Pogledajte video kulturnog centra!

Kao centralna ustanova u oblasti kulture na teritoriji opštine Beočin obezbeđuje i usaglašava potrebe građana za kulturu. Osnovne delatnosti čine :

  • Scenska umetnost
  • Prikazivanje filmova
  • Bibliotečka delatnost
  • Obrazovna delatnost

U skladu sa osnovnim delatnostima program rada je koncipiran po programskim jedinicama:

  • Pozorišni program
  • Filmski program
  • Muzički program
  • Likovni program
  • Organizacija manifestacija i događaja u oblasti kulture od značaja za opštinu Beočin.

Verujemo da makar u nekom delu Centar doprinosi pozitivnoj promeni kulturnog života i urbanog pulsa grada.