Archive for the ‘Ko je ko i gde je centar’ Category

Ko je ko i gde je centar?

Ko je ko i gde je centar?

Centar za kulturu,sport i turizam je smešten u centru Beočin, ulici Tgr Cara Lazara 1.

Obzirom da je osnivač CKST, skupština opštine Beočin ista imenuje upravni i nadzorni odbor kao organe upravljanja, dok se direktor ustanove prema aktuelnom Zakonu o kulturi bira javnim konkursom.

Direktorka: Sofija Martinović, sofija.beocin@gmail.com

Upravni odbor:  Slavica Zarkov – predsednik

Tanja Drljača – zamenik predsednika

Bojan Matijević – član

Manuela Milošević – članica

Ivana Brankov – članica

Nadzorni odbor: Sava Nićetin – predsednik

Dragana Marinković – članica

Nedeljka Pacek – članica

Zvanična e mail adresa je : kcentar1@open.telekom.rs  a broj telefona 021/870-230 i 021/870-231