Archive for the ‘Muzička škola’ Category

Muzička škola

MUZIČKA ŠKOLA

Niža muzička škola koja je osnovana pri kulturnom centru, a u okviru novosadske  muzičke škole ”Josip Slavenski” počela je sa radom 1975.godine. Prve nastavnice klavira bile su Radmila Rakić i Branka Drezgić koje su polaznike iz Beočinske opštine učile da sviraju klavir, ali i solfeđo. Polaznici niže muzičke škole, svoja svedočanstva dobijali su u muzičkoj školi ”Josip Slavenski” Nakon nekoliko godina uveden je i odsek harmonke koji je vodila Vera Draganić. Tokom četrdeset godina postojanja, zabeleženo je veće interesovanje polaznika za odsek klavira, održan veliki broj javnih časova, a i  muzička škola kao takva je učestvovala u značajnom broju manifestacija. Danas škola takođe radi, sa odsekom klavira i solfeđa, okupljajući oko dvadeset polaznika.