Archive for October, 2015

FormatFactorySAM_0179

ИЗЛОЖБЕНО – ГАЛЕРИЈСКИ КОНКУРС ЗА 2016. ГОДИНУ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ БЕОЧИН

РАСПИСУЈЕ

ИЗЛОЖБЕНО – ГАЛЕРИЈСКИ КОНКУРС

ЗА 2016. ГОДИНУ

Културни центар општине Беочин, расписује конкурс за самосталне и групне изложбе и пројекте

из свих области традиционалних и савремених уметности, односно савремене ликовне уметности,

примењене уметности, фотографије, дизајна, мултимедијалне пројекте и програме

за излагачку 2016. годину.

Конкурс је отворен од 1.новембра до 10. децембра 2015. године.

Пријаве слати у електронском формату на адресу: kcentar1@open.telekom.rs

У случају да учесник на конкурсу није у могућности да пријаву на конкурс упути у електронској

форми, конкурсни материјал на ЦД-у може упутити поштом на адресу: Културни центар

општине Беочин, Трг цара Лазара 1, 21300 Беочин, са назнаком: ЗА ИЗЛОЖБЕНО –

ГАЛЕРИЈСКИ КОНКУРС, или се може донети лично сваког радног дана од 09:00 до 14:00

часова и предати код уредника – извршног организатора Центра или код секретарице на спрату.

Пријава треба да садржи:

*Податке о излагачу (име и презиме, адреса становања, електронска адреса и контакт телефон),

*Професионалну биографију,

*До десет репродукција радова који се предлажу за изложбу, са назначеном димензијом, техником,

трајањем и годином настанка,

*Веома сажету концепцију изложбе,

*По жељи: каталоге или пропратни материјал са предходних изложби у ПДФ или неком другом

*Технички опис изложбе и евентуалне додатне захтеве везане за поставку,

* Предлог додатних (пратећих) програма, уколико су планирани, током отварања или трајања

*Уметници могу конкурисати и са више пројеката. У том случају је потребно да доставе опис и

техничке спецификације сваког пројекта понаособ.

Молимо учеснике на конкурсу да у наслову електронског писма наведу:

ЗА ИЗЛОЖБЕНО – ГАЛЕРИЈСКИ КОНКУРС.

Резултати конкурса биће саопштени свима који су учествовали, као и на сајту Културног

центра општине Беочин, најкасније до половине децембра 2015. године.

Конкурсни материјал учесника који добију термин за излагање у Културном центру општине

Беочин у 2016. години, остаје у Центру све до реализације изложбе.

Услови излагања  и обавезе излагача дефинишу се накнадно.

За све додатне информације заинтересовани се могу обратити путем електронске

поште: kcentar1@open.telekom.rs или бројеве телефона: 021/870 – 230 и 870 – 231

FormatFactorySAM_0178 FormatFactorySAM_0179 FormatFactorySAM_0180 FormatFactorySAM_0181 FormatFactorySAM_0182 FormatFactorySAM_0183 FormatFactorySAM_0184 FormatFactorySAM_0185 FormatFactorySAM_0186 FormatFactorySAM_0187 FormatFactorySAM_0188 FormatFactorySAM_0189 FormatFactorySAM_0191 FormatFactorySAM_0192 FormatFactorySAM_0193 FormatFactorySAM_0194 FormatFactorySAM_0195

Dečja nedelja, GALERIJA

FormatFactorySAM_0070 FormatFactorySAM_0071 FormatFactorySAM_0072 FormatFactorySAM_0073 FormatFactorySAM_0074 FormatFactorySAM_0075 FormatFactorySAM_0077 FormatFactorySAM_0078 FormatFactorySAM_0079 FormatFactorySAM_0080 FormatFactorySAM_0081 FormatFactorySAM_0082 FormatFactorySAM_0084 FormatFactorySAM_0085 FormatFactorySAM_0086 FormatFactorySAM_0087 FormatFactorySAM_0088 FormatFactorySAM_0089 FormatFactorySAM_0090 FormatFactorySAM_0091 FormatFactorySAM_0092 FormatFactorySAM_0093 FormatFactorySAM_0094 FormatFactorySAM_0095 FormatFactorySAM_0096 FormatFactorySAM_0097 FormatFactorySAM_0098 FormatFactorySAM_0099 FormatFactorySAM_0100 FormatFactorySAM_0102 FormatFactorySAM_0103 FormatFactorySAM_0104 FormatFactorySAM_0105 FormatFactorySAM_0106 FormatFactorySAM_0107 FormatFactorySAM_0108 FormatFactorySAM_0109 FormatFactorySAM_0114 FormatFactorySAM_0115 FormatFactorySAM_0116 FormatFactorySAM_0117 FormatFactorySAM_0118 FormatFactorySAM_0119 FormatFactorySAM_0120 FormatFactorySAM_0121 FormatFactorySAM_0122 FormatFactorySAM_0123 FormatFactorySAM_0124 FormatFactorySAM_0125 FormatFactorySAM_0126 FormatFactorySAM_0127 FormatFactorySAM_0128 FormatFactorySAM_0129 FormatFactorySAM_0130 FormatFactorySAM_0131 FormatFactorySAM_0132 FormatFactorySAM_0136 FormatFactorySAM_0137 FormatFactorySAM_0138 FormatFactorySAM_0139 FormatFactorySAM_0140 FormatFactorySAM_0141 FormatFactorySAM_0142 FormatFactorySAM_0143 FormatFactorySAM_0145 FormatFactorySAM_0147 FormatFactorySAM_0148 FormatFactorySAM_0149 FormatFactorySAM_0150 FormatFactorySAM_0151 FormatFactorySAM_0152 FormatFactorySAM_0153 FormatFactorySAM_0154 FormatFactorySAM_0156 FormatFactorySAM_0157 FormatFactorySAM_0158 FormatFactorySAM_0159 FormatFactorySAM_0161 FormatFactorySAM_0162 FormatFactorySAM_0163 FormatFactorySAM_0164 FormatFactorySAM_0165 FormatFactorySAM_0166 FormatFactorySAM_0167 FormatFactorySAM_0168 FormatFactorySAM_0169 FormatFactorySAM_0170 FormatFactorySAM_0171 FormatFactorySAM_0172 FormatFactorySAM_0173